Pirkėjo teisės ir pareigos
1.1. Pirkėjas turi teisę gauti informaciją apie prekes ir jas pirkti Taisyklėse nustatyta tvarka.

1.2. Pirkėjas turi sumokėti Pardavėjui už prekes elektroninėje parduotuvėje nurodytais būdais.

1.3. Pirkėjas turi saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Pirkėjas, praradęs prisijungimo duomenis, privalo tuojau pat informuoti apie tai Pardavėją.

1.4. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugumą. Jei elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

1.5. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas pateikia netikslius duomenis ar duomenų nepateikia, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

1.6. Prekės atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, nuo kurio pagal Taisykles Pardavėjas laikomas tinkamai įvykdžiusiu savo pareigą perduoti daiktus. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, jei nuostolių atsiranda dėl to, kad Pirkėjas nesusipažino su Taisyklėmis.

1.7. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus teikia Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje nurodytais kontaktais.

1.8. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų.

Pardavėjo teisės ir pareigos
2.1. Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui jo užsakytas prekes šiose Taisyklėse nurodytais terminais.

2.2. Pardavėjas turi teisę neįspėjęs apriboti ar sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis elektronine parduotuve, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklių ar Lietuvos Respublikos įstatymų, kenkia elektroninės parduotuvės darbui ir saugumui.

2.3. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims Pirkėjo pateiktos informacijos ir duomenų, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

2.4. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

Apmokėjimas ir terminai
3.1. Pirkėjas apmoka už prekes elektroninėje parduotuvėje nurodytais būdais.

3.2. Gavęs apmokėjimą už prekes, Pardavėjas jas išsiunčia per 24 val. pasirinktu pristatymo būdu. Prekių pristatymo terminas priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo. Pristatymų terminai nurodomi prie pristatymo būdų atliekant pirkimą.

Prekių grąžinimas
4.1 Prekių grąžinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.

Jeigu pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo siuntinio gavimo datos grąžinti prekę, jei ji nepraradusi prekinės išvaizdos, nebuvo naudojama, yra prekės etiketė ir pirkimą liudijantis dokumentas. Pirkėjas, norintis grąžinti prekę, turi pateikti laisvos formos prašymą, nurodyti grąžinimo priežastį ir banko sąskaitos, į kurią būtų pervedami grąžinami pinigai, numerį. Grąžinamą prekę reikia siųsti ant siuntinio pakuotės nurodytu adresu. Jei prekė keičiama kita preke ar grąžinama, siuntimo išlaidos pirkėjui nėra kompensuojamos.

Gavus grąžinamą prekę, pinigai pirkėjui pervedami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Jei grąžinama prekė yra kokybiška, pirkėjui pervedami pinigai, atskaičiavus siuntimo ir pakavimo mokestį.

Ir nepamirškite, kad visada galima su mumis susisiekti ir rasti abiems pusėms priimtiną sprendimą. Nežiūrint jokių taisyklių.

Baigiamosios nuostatos
5.1. Ginčai tarp šalių sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos Įstatymų numatyta tvarka

5.2. Nė viena šalis nebus atsakinga viena kitai, jei įsipareigojimų nevykdymo sąlygos atsirado dėl nuo šalių nepriklausančių aplinkybių ( Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840, „Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklės“).